Category Archive DEFAULT

About the author

Malagor administrator

9 Comments so far

Zulkibar Posted on10:12 pm - Oct 2, 2012

Šaban Šaulić je rođen 6. maja godine u mestu Šapcu. Veliki momenat u njegovoj karijeri bio je kada je sa samo 18 godina uspeo objaviti prvi album „Dajte mi utjehu“. Već je godine krenuo velikom koracima u svojoj pevačkoj karijeri. Šaban se smatra jednim od najvećih umetnika na području cele bivše Jugoslavije, a [ ].